Фото печат на снимки

Премиум хартия
10х15 размер
 • Цена: 0.50 лв. до 50 броя
 • Цена: 0.35 лв. над 50 броя
 • Цените са за отпечатване на 1 снимка, на премиум фото хартия

Фото печат на снимки

Премиум хартия
13х18 размер
 • Цена: 0.80 лв. до 50 броя
 • Цена: 0.70 лв. над 50 броя
 • Цените са за отпечатване на 1 снимка, на премиум фото хартия

Фото печат на снимки

Премиум хартия
А4 размер
 • Цена: 2.50 лв. до 20 броя
 • Цена: 2.00 лв. над 20 броя
 • Цените са за отпечатване на 1 снимка, на премиум фото хартия

Фото печат на снимки

Премиум хартия
А3 размер
 • Цена: 6 лв. до 10 броя
 • Цена: 5.50 лв. над 10 броя
 • Цените са за отпечатване на 1 снимка, на премиум фото хартия